Kontakt

 
Poznań, 17 listopada 2008 r.

Firma MPTS sp. z o.o.

ul. Szczepanowskiego 11, 60-541 Poznań

Polityka jakości

Nadrzędnym celem Firmy MPTS sp. z o.o. jest zaspakajanie potrzeb i spełnianie
oczekiwań naszych Klientów
poprzez dostarczanie im produktów pochodzenia
polimerowego o najwyższej jakości oraz bezpiecznych zdrowotnie.
Zwarzywszy na potrzeby rynku, zakupiliśmy i uruchomiliśmy maszynę RecoStar 65 PET
do produkcji regranulatów GPET, APET o najwyższej jakości.

Aby zasłużyć na zaufanie naszych Odbiorców oraz stworzyć wiarygodny wizerunek
naszej organizacji na rynku, wszelkie działania w firmie podejmowane są głównie
z myślą o satysfakcji i zadowoleniu zarówno naszych Klientów, jak i pracowników.
Ich opinia jest wizytówką naszego przedsiębiorstwa!

Kierownictwo MPTS Sp. z o.o. zobowiązując się do ciągłego doskonalenia skuteczności
Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Zdrowotnego
oraz spełnienia stawianych sobie wymagań określa
następujące strategiczne cele jakości:

 • zachowanie konkurencyjnej pozycji na rynku,
 • rozszerzanie asortymentu produktów na bazie PET i PS, dostosowywanie
  wyrobów do zmieniających się potrzeb i oczekiwań naszych Klientów,
 • wdrożenie do praktyki przemysłowej całkowicie nowych regranulatów GPET,
 • utrwalanie znaku firmowego jako gwaranta jakości w branży folii twardych,
 • wdrażanie postępu technicznego i organizacyjnego w całej spółce,
 • optymalizacja kosztów wytwarzania wyrobów na bazie folii polimerowej,
 • identyfikacja i kontrola procesów zachodzących w przedsiębiorstwie,
 • włączenie i motywacja całego zespołu MPTS sp. z o.o. w ciągłe doskonalenie
  Systemu Zarządzania Jakością.
 • budowanie wizerunku wiarygodnego partnera handlowego.

Powyższe cele są osiągalne dzięki całkowitemu zaangażowaniu najwyższego
kierownictwa w prace na rzecz jakości poprzez:

Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ukierunkowanego na integrację
z innymi systemami zarządzania,

Dbanie o współpracę z Klientami, w celu lepszego poznania ich potrzeb i oczekiwań
w stosunku do profilu działalności firmy,

Utrzymanie partnerskiej współpracy z dostawcami gwarantującymi wysoką jakość
surowców polimerowych,

Wykonanie prac badawczych związanych z wdrożeniem nowej, wysoko-wydajnej technologii
recyklingu odpadów folii i butelek z GPET,

Ocena efektywności nowych technologii recyklingowych z wykorzystaniem potencjału
badawczego Instytutu Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej,
a także wiedzy praktycznej pracowników firmy,

Analiza działalności firm konkurencyjnych,

Zapewnienie odpowiedniej atmosfery w firmie: udoskonalanie wewnętrznej komunikacji,
ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników oraz doskonalenie
środowiska pracy i infrastruktury.

Strategia Firmy MPTS Sp. z o.o. zapewnia ciągłe doskonalenie i gwarantuje
zrównoważony rozwój naszej firmy.


Treść polityki jakości jest zgodna z treścią Księgi Jakości, wydanie VII

 

 

 

[ strona główna | regranulat | opakowania | kontakt ]