[ english version ]

Kontakt

 
Poznań, 28 października 2008 r.

Firma MPTS sp. z o.o.

ul. Szczepanowskiego 11, 60-541 Poznań

Projekt celowy

W dniu 28.10.2008 r. na podstawie decyzji nr DSN/AN/2840/2008 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego firma MPTS Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu celowego pt. Wdrożenie technologii recyklingu GPET.

STRESZCZENIE PROJEKTU:
Autorzy projektu celowego zakładają wykonanie prac badawczych związanych z wdrożeniem nowej, wysoko-wydajnej i uzasadnionej ekonomicznie technologii recyklingu folii i butelek z GPET głównie z wykorzystaniem najnowszej generacji linii do regranulacji firmy Starlinger /Austria/. Projekt dotyczyć będzie opracowania i wdrożenia do praktyki przemysłowej technologii recyklingu odpadów z modyfikowanego chemicznie poliestru liniowego GPET, dotychczas nie odzyskiwanego na większą skalę na rynku polskim. W ramach projektu zamierza się przygotować specyfikacje materiałowe odpadów GPET wprowadzanych do procesu oraz określić optymalne parametry technologiczne (temperatury i czas suszenia, temperatury i ciśnienia w układzie uplastyczniania, prędkości obrotowe ślimaka) posiadanej linii do regranulacji tworzyw sztucznych. Nowa technologia zastosowana zostanie do produkcji regranualtu GPET wykorzystywanego następnie do produkcji folii do termoformowania i butelek do celów chemicznych.

Badania stosowane i prace rozwojowe dotyczyć będą założeń technologicznych procesu oraz analiz reologiczno-termicznych materiałów wejściowych i badań wytrzymałościowych produkowanych wyrobów końcowych z otrzymywanych regranulatów dla określenia warunków realizacji wdrożenia w zakładzie MPTS nowych technologii recyklingowych i oceny ich efektywności z wykorzystaniem potencjału badawczego Instytutu Technologii Materiałów PP, a także wiedzy praktycznej pracowników firmy.

Prace wdrożeniowe będą polegać na wprowadzeniu do praktyki przemysłowej nowej technologii recyklingu związanej z produkcją wysoko-jakościowych regranulatów GPET. Ponadto zostaną wprowadzone, przetestowane i zweryfikowane procedury i algorytmy postępowania pozwalające również na wdrożenie w firmie systemu badań oraz oceny produkowanych regranulatów.

Zrealizowanie tych zadań powinno stać się impulsem do dodatkowego rozwoju firmy, podniesienia jej prestiżu i jakości wytwarzanych produktów oraz rozszerzenia ich gamy. Powinno poprawić również konkurencyjność firmy i jej skuteczność w zdobywaniu nowych zamówień, a także zaowocować stworzeniem nowych miejsc pracy, a tym samym zwiększyć zatrudnienie.

CEL I CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Celem ogólnym prac jest wyprodukowanie i dokładne przebadanie regranulatów poliestru GPET do produkcji folii termoformowalnych i butelek z odpadów produkcyjnych i recyklingu innych odpadów GPET.

Głównym celem praktycznym jest wdrożenie do praktyki przemysłowej całkowicie nowych w Polsce regranualtów GPET o najwyższej jakości możliwych do dalszego wykorzystania w produkcji folii GPET, GPEToryg/GPETwtórny/GPEToryg, GPETwtórny/APET/GPETwtórny oraz butelek GPET z materiałów wtórnych.

Powyższe cele autorzy zamierzają osiągnąć w ramach badań przemysłowych i rozwojowych poprzez opracowanie unikalnej w skali kraju i Europy technologii oraz wdrożenie do produkcji nowych typów wysoko-jakościowych regranulatów GPET. Wdrożone do produkcji regranulaty powinny zapewnić wyższą ich użyteczność, lepszą jakość wyrobów końcowych, jak i lepsze właściwości wytrzymałościowe produkowanych z nich folii i opakowań. W tym celu opracowana zostanie innowacyjna technologia produkcji regranulatów GPET folii oraz wykonane zostaną badania ich podstawowych właściwości fizyko-mechanicznych.

Prace wdrożeniowe związane z uruchomieniem masowej produkcji regranulatów GPET polegać będą na wykonaniu modyfikacji posiadanej linii do produkcji regranulatów PET wraz z jej osprzętem. Następnie wykonaniu serii próbnych regranulatów i wreszczie na przeprowadzeniu testów wytłaczania na liniach odbiorców. Po ich wykonaniu przeprowadzone zostaną badania weryfikacyjne oraz ocena ekonomiczna przedsięwzięcia.

Wykonanie tych zadań powinno zaowocować opracowaniem i wdrożeniem do praktyki przemysłowej unikalnego procesu technologicznego i podniesieniem jakości produkowanych regranulatów. Ponadto podniesie to prestiż firmy i stanie sie impulsem do dodatkowego rozwoju firmy, co poprawi jej konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym oraz stworzy nowe miejsca pracy.

>> Wyniki badań i specyfikacja regrunalutu G-PET <<

 

 

Stosujemy normy
zarządzania jakością
ISO 9001:2000 / HACCP
 

 

[ strona główna | regranulat | opakowania | kontakt ]