[ english version ]

Kontakt

Regranulat - technologia SSP

 

OPIS LINI TECHNOLOGICZNEJ

RECOSTAR PET z krystalizatorem/suszarką nad extruderem, który umyte płatki czy przemiał poprodukcyjny podgrzewa i dosusza aby tak przygotowany surowiec wtłaczać bezpośrednio do extrudera. Lotne zanieczyszczenia i monomery poprzez zastosowanie wysokopróżniowego systemu odgazowania są odgazowane natomiast twarde wtrącenia innych surowców zostają poprzez filtry masy odfiltrowane.
Granulacja odbywa się w nowo opracowanym wspólnie z firmą Rieter, systemie granulacji podwodnej na głowicy.

Produktem finalnym jest częściowo skrystalizowana (2%krystalizacji) okrągła granulatka o zewnętrznej wilgotności 0,1% i dobrej lepkości.


SOLID STATE POLICONDENSATION PROCESS

Po regranulacji surowiec transportowany jest do krystalizatora gdzie, wykorzystując wewnetrzną energię granulki, poddaje się go suszeniu gorącym powietrzem i uzyskuje krystalizację zewnętrzną na poziomie 12 - 15 %.

W przypadku konieczności uzyskania certyfikatów spożywczych oferujemy technologię SSP tzn. połączenie krystalizatorów, extrudera i wieży do polikondensacji SSP.

Polikondensacja ma miejsce w reaktorze SSP poprzez kontrolowany czas przebywania w sterowanej temperaturze i próżni.

Stopień podniesienia wartosci IV, regulowany poprzez dwa czynniki: temperaturę i czas przebywania regranulatu w reaktorze, umożliwia odbudowę łańcuchów polimerowych.

Finalny produkt, regranulat PET, jest pełnowartościowym, skrystalizowanym surowcem o charkterystyce surowca pierwotnego (zawartość ACETALALDEHYDU do 1ppm, Krystalizacja do 40%).

Dzięki zastosowaniu sterowanego procesu wież SSP wartość IV może być dostosowana do docelowej aplikacji surowca.


ZASTOSOWANIA

Poza klasycznym zastosowaniem BOTTLE TO BOTTLE ( tzn. umyte płatki PET z odpadów komunalnych - zmielone prefromy-odpad produkcyjny) na linii Recostar , oferujemy wiele innych możliwości zastosowań.

Zregranulowany surowiec nadaje się doskonale w 100 % do produkcji folii twardych z PET do zastosowań spożywczych z certyfikatem FDA i EFSA.

Wysokie IV - 0,82 umożliwia produkcję wysokowytrzymałej przędzy technicznej.
Do produckji włókien ciętych z PET stosowane są wartości IV 0,65 - 0,72 .

Zastosowanie technologii SSP umożliwia osiąganie wartości IV 0,95 koniecznych w produkcji wysokowytrzymałych taśm opakowaniowych z PET, z zastosowaniem 100% regranulatu z butelek.

 

Stosujemy normy
zarządzania jakością
ISO 9001:2000 / HACCP


 

[ strona główna | regranulat | opakowania | kontakt ]